Hơn 110.000 người đi làm việc ở nước ngoài, 9 tháng đã vượt kế hoạch năm 2023

10/05/2023 10:08

Ngày 5/10, thông tin về tình hình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy 9 tháng qua, số lao động đưa đi đã đạt 101,37% kế hoạch năm 2023.

Trong tháng 9/2023, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 14.273 lao động, trong đó có 5.042 lao động nữ.

Số lao động đưa đi cao nhất là sang Nhật Bản, với 8.475 lao động (3.831 lao động nữ), tiếp sau là Đài Loan 4.512 lao động (1.391 lao động nữ), Hàn Quốc 505 lao động (47 lao động nữ), Trung Quốc 198 lao động nam, Hungari 146 lao động (90 lao động nữ), Singapore 51 lao động nam, Malaysia 34 lao động (10 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 lao động (trong đó có 38.816 lao động nữ) đạt 101,37% kế hoạch. Cụ thể, năm 2023, kế hoạch đề ra của ngành là đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kết quả đạt được bằng 108,23% so với cùng kỳ năm ngoái (9 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 103.026 lao động).

Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 55.690 lao động (23.758 lao động nữ).

Thong ke