Hơn 110.000 người đi làm việc ở nước ngoài, 9 tháng đã vượt kế hoạch năm 2023

(Dân trí) - 9 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 người, đạt 101,37% mục tiêu kế hoạch năm, trong đó có hơn 38.000 lao động nữ.

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ CHO DOANH NGHIỆP XKLĐ

Bộ LĐ-TB&XH, Cục Quản lý lao động ngoài nước tổ chức lớp tập huấn cán bộ XKLĐ

Thong ke