Thông báo tuyển Romania

Thông báo tuyển và danh sách trúng tuyển hợp đồng Romania

Văn bản chấp thuận thị trường Romania

Văn bản chấp thuận thị trường Romania

Thông báo tuyển Nhật Bản

Thông báo tuyển chọn TTS Nhật Bản và danh sách trúng tuyển

Văn bản chấp thuận thị trường Nhật Bản

Văn bản chấp thuận của Cục QLLĐNN

Thong ke